היטל השבחה

אחרי קריאת עמוד זה תדעו ותבינו את כל מה שחובה לדעת על היטל השבחה.

היטל השבחה הנו היטל המשולם על ידי בעל הנכס בעת מכירת הנכס ובכמה מקרים נוספים שנסקור בהמשך.

כפי שמעיד שמו מטרת ההיטל היא לגבות סכום כסף מבעלי הנכס עקב החלה של תוכנית משביחה על הנכס כגון: אישור תוכנית מקומית, הקלה או התרה של שימוש.

ממה נובע היטל ההשבחה? - כל הפעולות ההשבחה נובעות בגין תוכניות מאושרות של הועדה המקומית לתכנון ובניה שעליהם ארחיב ואתן דוגמאות בהמשך.

מי הגורם שמקבל את הכסף שנגבה? - תשלומי היטל ההשבחה מגיעים לידי המועצה או העירייה בה שוכן הנכס.

האם ניתן להוריד את סכום ההיטל? - ניתן להוריד את היטל ההשבחה על ידי שמאי מקרקעין שהנו מומחה לתחום זה ומתמצא באופן ספציפי בהיטלי ההשבחה החלים במיקום הנכס, כלומר על מכירת דירה בתל אביב עדיף להיוועץ עם שמאי מקרקעין שהנו מומחה להיטלי השבחה באזור תל אביב.

האם ניתן לקבל פטור מהיטל ההשבחה? - ניתן לקבל פטור במקרים שונים אותם אסקור במהמשך.

באתר זה תוכלו לקבל יעוץ לגבי ערעור והפחתת היטלי השבחה משמאי מקרקעין ממומחים לתחום זה.

אז מה זה בדיוק היטל השבחה

אסביר בכמה מילים פשוטות ודוגמאות את הנושא שאינו סבוך אך משום מה מסבך ומסובך לאנשים רבים בשל ההסברים הלקויים הקיימים ברשת.

ברוב המקרים אנו נתקלים במושג היטל השבחה והוא אכן יעניין אותנו כאשר אנו מעונינים למכור את הנכס ואז מתגלה לנו כי קיים היטל השבחה על הנכס.

לעיתים ראיתי את התדהמה על פניהם של מוכרים כאשר התגלה להם הסכום אותו הם צריכים לשלם עבור היטל ההשבחה לרשות המקומית וסכום זה השליך על כל שווי המכירה שעליו הם ביצעו את התחשיבים ולא במובן החיובי.

מהם המקרים בהם אנו נדרשים לשלם היטל השבחה?

אישור תכנית
כאשר תכנית מתאר מקומית מאושרת ותוכנית זאת משביחה את המקרקעין השייך לנו עלינו לשלם היטל השבחה לרשות המקומית.

דוגמא לאישור תוכנית
הוועדה המקומית אישרה לבנות חדר נוסף על גג המבנה, עקב שינוי זה ברור כי המקרקעין השייך לנו שווה יותר ולכן מובן מאליו שכאשר נרצה למכור אותו נוכל למכור אותו במחיר גבוהה יותר שייצג את הפוטנצייל הגלום במקרקעין, ולכן הועדה המקומית דורשת חצי מהסכום הגלום בהשבחה.

אישור שימוש חורג
כאשר במקרקעין השייך לנו מתקבלת הרשאה לביצע עבודה טעונת היתר בנייה בסטייה מהוראות התכנית או מהתקנות הקיימות והרשאה זו משביחה את המקרקעין השייך לנו.


אישור הקלה
כאשר ניתן לשימוש במקרקעין למטרה שלא הותר להשתמש בהם בתכנית או בהיתר הבנייה הקיים ושימוש זה משביח את השימוש הקיים.


איך מחושב היטל ההשבחה

היטל ההשבחה מחושב על ידי שמאי מקרקעין מטעם הרשות המקומית שקובע את שווי המקרקעין מחדש כאשר הוא מתחשב את השינויים שחלו בתוכניות שאושרו ואת ההשבחה הנובעת בגינם, ההיטל החל על בעל הקרקע הוא חצי מסכום ההשבחה החדש שחושב.


למה בדיוק היטל ההשבחה נגבה מאיתנו ודוגמא שתמחיש לנו את הנושא, מה ההגיון מאחורי היטל ההשבחה


מי צריך לשלם את היטל ההשבחה

היטל ההשבחה מוטל על בעלי הקרקע או על החוכר לדורות(אני מרחיב על מושג זה בקטגורית מושגים באתר), ניתן בהסדר משפטי בין הקונה למוכר לוודא שתשלום היטל ההשבחה יכול על מוכר הקרקע אך אם זאת זהו הסדר פנימי בלבד, ובחינת הרשויות חובת התשלום חלה על מוכר הקרקע.

אלו סוגי פטורים קיימים על היטל ההשבחה


איך מערערים על היטל השבחה ומה היא הפרצדורה

מנהל מקרקעי ישראל
לשכת שמאי מקרקעין בישראל
התאחדות הקבלנים
משרד הבינוי והשיכון
Ministry of Industry
משרד האוצר
שמאי מקרקעין - כל מה שחובה לדעת על שמאי מקרקעין,אתר זה אינו מסחרי אלא לטובת שמאי מקרקעין והעוסקים בנדל"ן.
קבוצת נדל״ן דיל