בדיקת כדאיות כלכלית

שמאי מקרקעין הנם בעלי מיומנות עצומה בבדיקת שווי כלכלי בשיקלול כל הגורמים היוצרים את שווי העסקה.

הבדיקה כוללת משתנים ונגזרים שונים מסוגי הפרמטרים השונים המשליכים על שווי הנכס.

מיסוי -  היבט המיסוי הנו קריטי בכל עסקה, שמאי המקרקעין הנם בעלי ההכשרה והידע המקיף ביותר בתחום זה.

שווי זכויות - הערכת שווי זכויות הבניה בנכס.

השלכות של תוכניות מתאר - שמאי המקרקעין יאסוף מידע על תוכניות המתאר החלות על נשוא הבדיקה.

מצב תיכנוני - שמאי המקרקעין יבדוק את זכויות הבניה החלות על נשוא הבדיקה ואת האפשרויות הנגזרות מזכויות אלו או הקלות אפשריות.


ליעוץ והערכת שווי כלכלי לחצו על צור קשר ושמאי מקרקעין מומחה בתחום זה יצור עמכם קשר.

מנהל מקרקעי ישראל
לשכת שמאי מקרקעין בישראל
התאחדות הקבלנים
משרד הבינוי והשיכון
Ministry of Industry
משרד האוצר
שמאי מקרקעין - כל מה שחובה לדעת על שמאי מקרקעין,אתר זה אינו מסחרי אלא לטובת שמאי מקרקעין והעוסקים בנדל"ן.
קבוצת נדל״ן דיל