איך לחשב תשואה?

איך לחשב תשואה?
מחירו האמיתי של הנכס:
שכר הדירה שיתקבל:
מספר חודשים:
תשואה:

איך לחשב תשואה

שנשתמש במחשבון זה לפי 12 חודשים נגיע לחישוב התיאורתי.

הכנסו את עלות הנכס כולל כל העלויות לשדה מחירו האמיתי של הנכס.

את הרווח נטו שמתקבל בחודש לשדה שכר הדירה שיתקבל, התוצאה שתתקבל היא התשואה.

חישוב על פי 11 חודשיים נועד לחישוב דירות להשקעה מכיוון שמקובל להוריד חודש אחד עבור בלאי, תיקונים, וכדומה.

 

 

 

מנהל מקרקעי ישראל
לשכת שמאי מקרקעין בישראל
התאחדות הקבלנים
משרד הבינוי והשיכון
Ministry of Industry
משרד האוצר
שמאי מקרקעין - כל מה שחובה לדעת על שמאי מקרקעין,אתר זה אינו מסחרי אלא לטובת שמאי מקרקעין והעוסקים בנדל"ן.
קבוצת נדל״ן דיל