איך לחשב מס רכישה ועלותו ביחס לעלות הנכס וסוג הנכס

איך לחשב מס רכישה ועלותו ביחס לעלות הנכס וסוג הנכס
ערך הנכס:     
קבוצת מדרגות מס:
סה"כ עלות מס רכישה:

חישוב מס רכישה ועלותו הנה אבן בסיס בחישוב עלות הנכס אותו אנו עומדים לרכוש.
 

מדרגות מס רכישה   2020 המעודכנות ביותר לגבי דירות.

 


 

שיעורי המס לדירה יחידה

 

מדרגה ראשונה

  • על חלק השווי שעד 1,744,505 ש"ח לא ישולם מס רכישה, החל מיום 16.01.2020 ועד יום 15.01.2021 (עד 1,696,750 ש"ח בשנה שלפני כן).
 

מדרגה שנייה

  • על חלק השווי שמעל 1,744,505 ש"ח ועד 2,069,205 ש"ח ישולם מס בשיעור של 3.5%, החל מיום 16.01.2020 ועד יום 15.01.2021 (בין 1,696,750 ש"ח ל-1,974,335 ש"ח בשנה שלפני כן).
 

מדרגה שלישית

  • על חלק השווי שמעל 2,069,205 ש"ח ועד 5,338,290 ש"ח ישולם מס בשיעור של 5%, החל מיום 16.01.2020 ועד יום 15.01.2021 (בין 2,012,560 ש"ח ל-5,192,150 ש"ח בשנה שלפני כן).
 

מדרגה רביעית

  • על חלק השווי שמעל 5,338,290 ש"ח ועד 17,794,305 ש"ח ישולם מס בשיעור של 8%, החל מיום 16.01.2020 ועד יום 15.01.2021 (בין 5,192,150 ש"ח ל-17,307,170 ש"ח בשנה שלפני כן).
 

מדרגה חמישית

  • על חלק השווי שמעל 17,794,305 ש"ח ישולם מס בשיעור של 10%, החל מיום 16.01.2020 ועד יום 15.01.2021 (מעל 17,307,170 ש"ח בשנה שלפני כן).

 

שיעורי המס לכל דירת מגורים מעבר לדירה הראשונה

 

שיעורי המס המעודכנים החל מיום 16.01.2020 ועד יום 15.01.2021:

  • מדרגה ראשונה, עד 5,340,425 ש"ח: על חלק השווי שעד סכום זה ישולם מס בשיעור של 8% (עד 5,194,225 ש"ח לפני כן).
    • מדרגה שנייה, מעל 5,340,425 ש"ח: על חלק השווי העולה על סכום זה ישולם מס בשיעור של 10% (מעל 5,194,225 ש"ח לפני כן).

 

 

 

מנהל מקרקעי ישראל
לשכת שמאי מקרקעין בישראל
התאחדות הקבלנים
משרד הבינוי והשיכון
Ministry of Industry
משרד האוצר
שמאי מקרקעין - כל מה שחובה לדעת על שמאי מקרקעין,אתר זה אינו מסחרי אלא לטובת שמאי מקרקעין והעוסקים בנדל"ן.
קבוצת נדל״ן דיל